Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida miten verkkopalvelussa kerättäviä henkilötietoja kootaan ja säilytetään.

Rekisterinpitäjä 
HPSK.fi
Heinolan Palvelus- ja Seurakoira r.y.
Y-tunnus: 0491045-8
info(a)hpsk.fi

 

 1. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 
  Tuula Pullinen
  Lähetä sähköpostia
 2. Rekisteröidyt 
  Yhdistystä sähköisesti lähestyvät koiraharrastajat, palautteet, yhteydenottopyynnöt ja jäsenanomuskaavakkeet.
 3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus 
  Henkilötietoja käytetään palautteisiin, yhteydenottoviesteihin ja jäsenanomuslomakkeisiin vastaamiseen.
 4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 
  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  Henkilön nimi, osoite, sähköposti ja puhelin sekä koiraharrastukseen liittyvät perusasiat.
  Tiedot talletetaan vuodeksi sähköpostiin, reklamaatiotapauksessa siihen asti kunnes reklamaatio on käsitelty.
 1. Rekisteröidyn oikeudet 
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info(a)hpsk.fi.
 2. Tarkastusoikeus 
  Rekisteröity voi tarkistaa tallennetut tiedot.
 3. Oikeus tietojen oikaisemiseen 
  Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 4. Vastustamisoikeus 
  Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 5. Suoramarkkinointi
  Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.
 6. Poisto-oikeus 
  Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelyn jälkeen tiedot poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa.
  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.
 1. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajataan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 2. Valitusoikeus 
  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot, tästä linkistä.
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
  Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.
 2. Säilytyksen kesto 
  Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.
 3. Henkilötietojen käsittelijät 
  Rekisteritietojen mukaisia tietoja käsittelee rekisterinpitäjän henkilökunta Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.
 4. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin, eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 5. Evästeet ja sisällön profilointi
  Verkkosivujen käyttöä seurataan Google Analytics-palveluiden avulla.
  Sivuston käyttötieto kootaan automaattisesti ja tilastoidaan verkkopalvelujen kehittämistä varten.
  Käyttäjien henkilötietoja ei koota tähän palveluun.
  Sivuilla voidaan käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä palvelukokemuksen parantamiseksi.